top of page

Літня школа з громадянської освіти 

На сьогодні важливо збереження цілісності української держави. І для вирішення цього питання потрібні не тільки успіхи на фронті, запровадження системних реформ, очищення влади від корупції, але й консолідація всього суспільства.  Запорізька, Дніпропетровська, Миколаївська, Харківська та Одеська області на даний момент є прифронтовими зонами, тому від позиції школи, яка активно впливає на світогляд молоді на Сході України, залежить в певній мірі наше майбутнє.

 

В аналітичному звіті «Сучасний стан громадянської освіти в Україні», виданому в 2013 році, автори відмічають недостатню спрямованість навчально-виховного процесу в Україні на формування демократичного світогляду та пояснюють це такими реаліями політичного життя України: спонтанністю, неузгодженістю та безсистемністю зусиль, спрямованих на демократизацію суспільного життя; низьким рівнем суспільного прийняття демократичного ладу та довіри до нього; недемократичністю відносин між державою та суспільством і державою та особою.

 

Отже, для того, щоб виховувати молодь як активних громадян та патріотів держави треба набагато більше приділяти уваги громадянській та патріотичній освіті. Тому роль вчителя в навчанні демократії, громадянськості і прав людини є визначальною, бо від його позиції в значній мірі залежить і формування громадянських компетентностей молоді. Саме вчителі формують у школярів нові цінності, сприяють розвитку навичок і знань, і створюють умови, які дозволяють учням застосовувати ці навички і знання в повсякденному житті, в школі і в суспільстві. Відсутність і недостатня увага до існуючих курсів з громадянської освіти, нестача фахівців і зменшення годин викладання предметів, які містять блоки з громадянської освіти, призводять до формального відношенню до прав людини, як серед школярів, так і серед викладацького складу. Програма середніх шкіл передбачає викладання курсів з громадянської освіти, таких як курс за вибором «Громадянин», «Ми – громадяни України», «Права людини» тощо, але такі курси викладаються тільки один рік у 10 чи 11 класі та тільки у 5-7 % шкіл (статистика по Дніпропетровській області). Очевидно, що в умовах економії та скорочення бюджетів на освіту, навіть ці можливості постійно скорочуються. Так як школярі 9-11 класів та студенти перших курсів є надією молодої держави, їх громадянська свідомість лише починає формуватися, тому необхідно ознайомити їх із завданнями та принципами громадянської освіти, аби вони могли змінювати навколишнє середовище не лише словами, а й реальними справами, формуючи сильну, демократичну місцеву громаду.

 

Проведення Літньої школи з громадянської освіти в рамках проекту дозволить системно підійти до впровадження громадянської освіти на рівні 22-х навчальних закладів: будуть підготовлені вчителі, які розроблять програму з демократизації школи на рівні свого навчального закладу. Ідея проекту в тому, щоб вчителі не тільки самостійно викладали курс з громадянської освіти чи впроваджували ідеї громадянської освіти на різних предметах, а щоб вони стали лідерами змін у своєму навчальному закладі та залучили до цього учнів, батьків, весь педагогічний колектив. Така практика існує у Польщі (Democracy in School Project), успішно впроваджується в країнах Європи з 2010 за підтримки Ради Європи. Учасники цього проекту з України, повертаючись додому, залишаються в ізоляції та без методичної підтримки, тому не мають великого впливу на освітнє середовище. Ми ж хочемо об’єднати всіх учасників Літньої школи однією ідеєю впровадження принципів громадянської освіти, надавати їм організаційну та методичну допомогу, залучити до роботи найкращий міжнародний та європейський досвід, та надалі шукати фінансові та організаційні можливості для реалізації проекту на постійній основі.

 

 Мета проекту

 

Метою проекту «Відкрита дискусія – шлях до єднання» є впровадження в практику шкіл п’яти областей Сходу України  принципів та цінностей громадянської освіти відповідно до рекомендацій Ради Європи щодо міжкультурного розуміння, прав людини та громадянської освіти, здійснення обміну досвідом та найкращими практиками у сфері громадянської освіти для утвердження принципів демократії та прав людини у діяльності школи.

 

Завдання проекту

 

- Активізувати молодь, вчителів та громадськість 5-ти областей для участі у проекті та створити умови для підготовки Літньої школи;

-   Розробити  Програму дій Літньої школи;

-  Провести у серпні 2015 року Літню школу з громадянської освіти для лідерів шкільного та студентського самоврядування, вчителів шкіл, керівників дебатних гуртків та євро клубів;

-  Узагальнити та поширити досвід проекту серед навчальних закладів 5-ти областей Сходу України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цільова аудиторія проекту

 

Вчителі суспільствознавчих дисциплін  середніх шкіл та інших навчальних закладів, психологи, методисти управлінь освіти, представники місцевого самоврядування та  громадських організацій, які працюють у сфері громадянської освіти. Всього: 25 осіб.

 

Молодь – активні школярі 10-11 класів та студенти 1-3 курсів, які хочуть реалізовувати соціальні ініціативи. Всього: 25 осіб.

 

Науковці, які будуть експертами у проекті, та візьмуть участь у круглому столі та дебатах.

Всього буде запрошено 40 учасників та 5 тренерів (науковців) з 20-22х навчальних закладів.

 

В рамках Літньої школи з громадянської освіти відбудуться:

 

  • тренінги для вчителів шкіл для оволодіння ними інтерактивними технологіями та навичками викладання принципів громадянської освіти для впровадження їх в практику свого навчального закладу;

  • заняття для молоді (школярів та студентів) для оволодіння ними базових знань з громадянської освіти технологіями критичного мислення, аргументації та навичками участі у публічній дискусії.

  • круглий стіл «Формування громадянської компетентності молоді – спільна справа школи, родини та громади» із залученням науковців, керівників  шкіл та вчителів міст Дніпропетровська та Запоріжжя;

  • дебатний турнір: «Перейменування міст – це справа не тільки істориків»;

  • розробка та презентація проектів щодо впровадження Плану дій з громадянської освіти у своєму навчальному закладі.

 

Реєстрація на участь за посиланням: 

 

Шукайте нас на Facebook:

 

bottom of page