top of page

Тренінги та майстерні

 

В умовах необхідності зміцнення національної державності, побудованої на засадах демократії і верховенства права в Україні роль освіти стає визначальною, бо саме вона формує шлях до оновлення суспільства, орієнтує молодь на виконання потреб часу. Освіта працює для майбутнього,  а отже передбачає розвиток нового типу особистості - людини, відповідальної і здатної до прийняття самостійних рішень. Для цього випускникам навчальних закладів замало володіти лише фундаментальними знаннями, треба вміти застосовувати отримані знання на практиці, володіти необхідними для сучасного життя і праці компетенціями, бути конкурентноздатними та комфортно існувати в умовах постійних змін.

 

Досвід багатьох вчителів, як у нашій країні, так і за кордоном, свідчить, що використання дебатних технологій у процесі викладання дозволяє позитивно впливати на виховання такого типу особистості, активного громадянина, який готовий  до обговорення  суперечливих суспільних проблем, спираючись на загальнолюдські цінності, міжнародні стандарти захисту прав людини, національне законодавство.

 

Навчити демократії можна через дискусію, а дебати вчать обговорювати актуальні питання в конструктивному руслі. Для того, щоб дискусія стала невід’ємною складовою суспільного обговорення, потрібно розвивати практику публічних дискусій та навчати дебатам ще в школі, тому проект передбачає майстерні та тренінги для тренерів, суддів та школярів за міжнародними стандартами.

 

Використання дебатів у школі ефективніше за інші педагогічні технології сприяє розвитку навичок критичного мислення учнів, формування у них навичок аргументованого висловлювання. Учні, які дебатують, ставлять запитання, шукають на них відповіді та долають власні сумніви. Вони вміють аналізувати, базують власні судження на переконливих доказах, можуть відокремлювати справжнє від уявного, не дозволяють маніпулювати собою. Навички публічних виступів, набуті в школі,  допомагають їм у майбутньому бути конкурентноздатними в різних життєвих ситуаціях: при влаштуванні на роботу, укладанні угод, написанні проектів, участі в конкурсах, розв’язанні конфліктних ситуацій тощо. Тому очевидно, що використання дебатів може зробити процес навчання більш ефективним і пов’язаним  з життям.

bottom of page